Apie mus

Šiandieniniai vartotojų poreikiai reikalauja aukščiausios kokybės produktų, gaminamų kuo mažesnėmis gamybinėmis sąnaudomis. Šiems tikslams pasiekti, labiausiai paplitęs ir sparčiai besivystantis reiškinys yra gamybos procesų automatizavimas įdiegiant robotus.

2007 m. UAB „Alsena“ buvo įkurtas Robotizavimo skyrius. Jame dirbantys specialistai tais pačiais metais įgyvendino gamybos automatizavimo projektus, įdiegiant robotus, pagamintos produkcijos sudėjimui ant padeklų (paletavimo) ir medinių padėklų gamybos procesuose.

2008 m. nuspręsta Robotizavimo skyrių reorganizuoti i atskirą savarankišką įmonę ir 2009 m. vasario mėnesį savo veiklą pradeda UAB „Robotex“.

Tų pačių metų gegužės mėn. UAB „Robotex“ tampa oficialia Koncerno ABB partnere.

2009 – 2010 m. UAB „Robotex“ specialistai dalyvavo tarptautiniame koncerno ABB partnerių seminare Švedijoje.

Šiuo metu įmonė yra natūralaus augimo būsenoje, diegiami sprendimai pabaltijo ir vakarų europos rinkose.

UAB Robotex specializuojasi medinių padėklų pramonėje ir maišų, dėžių bei kitų pakuočių paletavimo srityje.

Vykdomi ES projektai

Projektas
„Investicijos į inovatyvių robotinių sistemų sukūrimą“

Nuo 2009 m. UAB „Robotex“ specializuojasi medinių padėklų pramonėje ir maišų, dėžių bei kitų pakuočių paletavimo srityje, projektuoja ir diegia įvairias robotines sistemas. Įmonė vykdydama veiklą susidūrė su sunkumais, nes paletuojami padėklai laikui bėgant yra veikiami aplinkos faktorių ir keičia spalvą, ženklinimas pasidaro prastai matomas ir dėl to mažėja padėklo panaudojimo galimybės. Dėl šių priežasčių nemaža dalis panaudotų padėklų nėra vartojami pakankamai ilgą laiką, kas lemia dirbtinai išaugusį naujų padėklų poreikį rinkoje.
Įmonė ieškodama sprendimo būdų padidinti gaminių panaudojimo galimybes ir norėdama užtikrinti, kad dėl netinkamos padėklų kokybės nebūtų patiriama nuostolių sugadinant ant jų sukrautas prekes, nereikėtų pastoviai tikrinti sistemoje cirkuliuojančių padėklų kokybės bei atskirti sugedusius padėklus ir juos nukreipti į remontą arba į atliekų perdirbimą 2016 metais pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
2017 m. kovo 10 dieną UAB „Robotex“ su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį dėl projekto „Investicijos į inovatyvių robotinių sistemų sukūrimą“ Nr. J05–LVPA–K–01–0271 įgyvendinimo, kuria įmonei skirtas 94.676,83 Eur. finansavimas. Šio projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą, investuojant į inovatyviems produktams kurti reikalingus MTEP bei sukurti inovatyvių robotinių sistemų prototipus.
Projekto įgyvendinimo metu UAB „Robotex“ sukurė dvi inovatyvias pasaulio lygmenyje robotines sistemas, kurios iš esmės turėtų pakeisti logistikos sektorių bei sudarys sąlygas padėklų vartotojams taupyti lėšas, o taip pat padės optimizuoti padėklų pramonę ir sumažinti naujų padėklų poreikį, tuo pačiu sumažinant medienos naudojimą padėklų gamybai ir atitinkamai tausojant aplinką.